Προφίλ

Προτείνουμε και διαχειριζόμαστε ακίνητα πάνω στις ιδιαίτερες προτιμήσεις των ενδιαφερομένων πελατών μας, καθώς επίσης επενδυτικές ευκαιρίες και διεκπεραίωση δανειακών συμβάσεων με τα καλύτερα επιτόκια, ανταποκρινόμενοι άμεσα στην εκάστοτε ζήτηση.

Η εταιρεία μας παρέχει στους πωλητές - πελάτες της, την υποδομή και την προβολή των ακινήτων τους που ειδικά αυτή την εποχή είναι απαραίτητη, τόσο στον έντυπο τύπο και στα site αναζήτησης όσο και σε εναλλακτικές μορφές προώθησης , στην Ελληνική αλλά και στην Διεθνή αγορά.
© 2017 Skopelostopos